Rzeźba w drewnie Jezus Frasobliwy

Rzeźbę Chrystusa Frasobliwego uznano za najważniejszą
w tradycji polskiej rzeźby ludowej .Pierwsze figury rozpowszechniane były
już w 16 wieku w Kościołach i kapliczkach przydrożnych całego kraju z tego okresu pochodzą  pierwsze zachowane zabytki.
Zgodnie z nauka Kościoła rzeźba Chrystusa Frasobliwego jest postacią symbolizującą  jedno z wydarzeń Męki Pańskiej.
W rozumieniu ludowym rzeźba ta ucieleśniała Boga który rozumie wszystkie nasze troski i rozpacza nad upadkiem grzeszników .
W interpretacji artystów ludowych było to dosłowne sprowadzenie Boga na ziemię jako Tego który więcej potopu na ziemie nie ze?le
i ocali ludzi w dniu Sądu Ostatecznego.
W obecnych czasach rzeźby przedstawiające postać Chrystusa Frasobliwego w przydomowych ogrodach spełniają raczej funkcję
dekoracyjną ale nie pozbawioną mistycyzmu.
Rzeźby wykonuję w drewnie dębowym i lipowym w zależności od przeznaczenia ,drewno dębowe jest trudne w obróbce ale za to
odporne na warunki atmosferyczne w rzeźbie plenerowej pozbawionej osłon lepiej się sprawdza.
Galeria.

Największa w Polsce rzeźba w drewnie Jezus Frasobliwy wykonana w drewnie dębowym wys.ok 250 cm.rasobliwy